RECENSIONER

Bell Hooks: All about love

“We do not have to love. We choose to love.”

När senast läste du en bok om kärlek? Och då menar jag inte en roman eller en dikt, utan om själva definitionen av kärlek. Vad är kärlek? Hur definierar vi kärlek? Vi lever i en värld som är besatt av kärlek, men det finns ingen som har ett tydligt svar på frågan vad kärlek egentligen är. Bell Hooks, författare till detta kärleksmanifest, menar på att vi alla skulle älska bättre om vi tänker på kärlek som ett verb, snarare än ett substantiv. Och där sätter boken igång, slänger av sig skygglapparna och ser på kärlek på ett mångfacetterat sätt.

Jag tog fram min överstrykningspenna och dök direkt ner i denna utmanade, ögonöppnande bok om något så basalt som kärlek. Egentligt har jag funderat ganska mycker på detta fenomen. Sen jag var liten har jag läst bok efter bok om romantik, sträckkollat på filmer om människor som förälskar sig och själv upplevt en crush eller två, minst sagt. Såklart omfattade min syn av kärlek även den icke-romantiska, dock anses den inte lika lockande som den Hollywood omsorgsfullt trycker ner i halsen på oss. Därför var det något som fick mig att stanna upp och köpa denna bok, med vetenskapen om att jag saknade många svar. Jag ville helt enkelt uppdatera min syn på kärlek.

“All about love” innefattar 13 kapitel rika på reflektion, personliga upplevelser och glöd. Agendan i Hooks skrivande är absolut närvarande, och det är härligt att höra en sån tydlig röst i diskursen kring känslor, relationer och identitet. Efter att ha betat av några kapitel  skickade jag snabbt iväg citat till vänner, och det öppnade upp för nya perspektiv i våra annars lite trötta diskussioner om kärlek. Att läsa gav syre till eftertanke och inspiration. Jag tror att vi alla kan känna igen oss i att vara fångna av vanor och rutiner, och då syftar jag inte enbart på vardagliga sysslor, utan även stadga i relationer. Om inte med andra, så kanske med oss själva. Kärlek blir som ett öppet landskap där läsaren i kapitel för kapitel tar sig igenom olika områden.

“Our confusion about what we mean when we use the word “love” is the source of our difficulty in loving. If our society had a commonly held understanding of the meaning of love, the act of loving would not be so mystified. (…) To truly learn how love we must learn to mix various ingredients – care, affection, recognitions, respect, commitment, and trust, as well as honest and open communication.”

Kärlek handlar alltså om tillgivenhet, erkännande, respekt, engagemang och förtroende, samt ärlig och öppen kommunikation. Hooks skriver uppriktigt och hudlöst om både sina egna, samt andras upplevelser av kärlek. Här är ett citat från John Bradshaws bok “Creating love” som Hooks refererar till.

“I was brought up to believe that love is rooted in blood relationships. You naturally loved anyone in your family. Love was not a choice. The love I learned was bound by duty and obligation…”

Hooks skriver om hur vi ska utvärdera våra relationer med utgångspunkten att lägga tonvikt på utveckling snarare än plikt. Därefter pratar Hooks om hur det är lättare att prata om sorg än om kärlek. Att det är enklare att beskriva avsaknaden av kärlek än att artikulera dess närvaro och mening i våra liv, vilket jag tycker är en intressant tanke. Kan ett samhälle så besatt av kärlek inte ha verktygen att verbalisera dess betydelse? Att alla försök faller platt, medan den olyckliga, obesvarade, uteblivna kärleken får oss att hitta rätt ord? Men ärligt talat, hur många böcker läser vi egentligen om den lyckade, sunda kärleken? Inte den som 90% av boken handlar om hur de försöker få varandra, utan om den historia som utspelar sig efter den episka kyssen på slutet. Intresset slocknar ju och den unge Werther sätter sig vid skrivbordet igen för att ge oss det hjärtekross vi suktar efter.

En annan central del i boken är, som tidigare nämnt, att se på kärlek som ett verb. Jag tyckte det var intressant när Hooks skriver att det är enklare att prata om kärlek i termen “to fall in love”, för då vågar en inte sätta ord på känslorna som uppstår och avsäger sig allt ansvar. I citatet nedan beskrivs det följande;

“To begin by thinking of love as an action rather than a feeling is one way which anyone using the word in this manner automatically assumes accountability and responsibility. We are often taught we have no control over our “feelings”. Yet most of us accept that we choose our actions, that intention and will inform what we do. We also accept that our actions have consequences.”

Ett viktigt ämne, eller snarare vinkel, lyfts upp i “All about love” som handlar om hur vi begränsar oss till att enbart tänka på kärlek i romantiska termer. Att den kärlek som finns mellan två parter, utifrån ett monogamt perspektiv, är det ultimata. Parnormen är så stark och dominerar sättet vi väljer att kategorisera kärlek på, vilket jag tycker är synd. Hooks menar att det inte finns en speciell kärlek som är exklusivt reserverad för romantiska partners. Genuin kärlek är grunden till våra band med oss själva, familj, vänner, partners – med vem som helst vi väljer att älska, helt enkelt. På tal om romantik så skriver även Hooks lite om den moderna dejtingkulturen som blivit influerad av, eller snarare offer för, konsumtionshetsen. Ett ämne jag tycker är väldigt spännande.

“Concurrently, when it comes to matters of the heart we are encouraged to treat partners as though they were objects we can pick up, use, and then discard and dispose of att will, with the one criteria being whether or not individualistic desires are satisfied. when greedy consumption is the order of the day, dehumanization becomes acceptable.”

Vissa kapitel tilltalade mig mer än andra. Kapitlet om religion och spiritualitet var inte riktigt min kopp med te, medan det om self-love, eller “själv-kärlek” i brist på ett svenskt motsvarande ord, fick mig att sakta in. Jag tror att det är något universellt, att kämpa med självacceptans och hur det ibland kan vara enklare att älska andra än sig själv. Detta är ett uttryck som numera flitigt används i vår amerikaniserade kultur, tillsammans med uttryck som “treat yourself”. Dock är det ofta en strategi för att få kvinnor att konsumera i feminismens namn, när det egentligen handlar om kapitalistiska krafter. Därför kändes det nödvändigt att läsa om begreppet utifrån ett lite mer hälsosamt perspektiv. Vad handlar self-love om i grunden?

“When we see ourselves as we truly are and accept ourselves, we build the necessary foundation for self-love. (…) We are not born knowing how to love anyone, either ourselves or somebody else. However, we are born able to respond to care. As we grow we can give and receive attention, affection, and joy. Whether we learn how to love ourselves and others will depend on the presence of a loving environment.”

Låt oss stanna upp lite vid vad Hooks faktiskt säger: vi föds inte med förmågan att älska någon, varken oss själv eller andra. Utan vi föds med förmågan att reagera på omsorg. Detta tycker jag är något ganska fundamentalt som ändrar på hur jag har definierat kärlek. Såklart finns det väldigt många fler nyttiga citat från denna maffiga bok, men jag skulle ändå vilja avsluta denna recension med att prata om kärlekens fiende. Inte hat, eller jo, i själva verket handlar det väl om det. Nämligen rädsla. Jag är, mer eller mindre precis som alla andra, styrd av mina rädslor. Och när det handlar om kärlek går det liksom inte att exkludera riskerna, och det kanske inte ens borde vara målet. Sårbarheten är där som en ständig påminnelse, likt en kompass för att hitta vägen, vilket kan ses som konstruktivt. Ibland är den dock trasig och visar åt helt fel håll, iväg från kärlek. Alla tecken på rädsla behöver inte betyda tecken på fara. I slutändan går det inte att uppleva kärlek utan att också ha rädslan med sig. Jag tyckte Hooks skrev det så fint och väljer jag att lämna er här med dessa ord;

“Learning how to face our fears is one way we can embrace love. Our fear may not go away, but it will not stand in the way.”


Författare: Bell Hooks

Titel: All about love

Utgivningsår: 2001

Förlag: William Morrow: Imprint of HarperCollins

Språk: Engelska

Betyg: 5/5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *